Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 Wizja szkoły
  Przyjazna, nowoczesna,przygotowującą uczniów do dalszej nauki,ukierunkowana na wszechstronny rozwój dziecka,umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych,uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • 2 Maria Konopnicka
  „I wiem, gdzie, po co idę – co, dlaczego robię.”
 • 3
 • 4 Misja szkoły
  Rzetelna wiedza prowadząca do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;pobudzanie do aktywności, samodzielności; inspiracja do wyrażania własnych myśli i przeżyć; wychowywanie w duchu tolerancji;poszanowanie odmienności, niepełnosprawności innych osób;wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia; kultywowanie tradycji;
 • 5 .Maria Konopnicka
  " Ludzie to anioły z jed­nym skrzydłem, dla­tego aby się wznieść, mu­simy trzy­mać się razem."
baner

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - Bukowa Wielka 34, 22-107 Sawin,tel/fax 82 5672605

Zarządzenie

Zarządzenie nr 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

z dnia  05 maja  2020 r.

w sprawie  czasowego zawieszenia  zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w okresie od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przed szkołą w Bukowie Wielkiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Łopąg-Wołoszun

p.o. Dyrektora Szkoły

Zegar

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Gazetka szkolna

Gazetka szkolna