Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarządzenie

Zarządzenie nr 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

z dnia  05 maja  2020 r.

w sprawie  czasowego zawieszenia  zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w okresie od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przed szkołą w Bukowie Wielkiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Łopąg-Wołoszun

p.o. Dyrektora Szkoły