Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarządzenie

Zarządzenie nr 14/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej

z dnia  21 maja  2020 r.

w sprawie  czasowego zawieszenia  zajęć w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz.69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego i kl. I-III w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego oraz kl. I-III w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponieważ rodzice nie wyrazili chęci na posyłanie dzieci do szkoły.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz drzwiach wejściowych do szkoły
w Bukowie Wielkiej.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Łopąg-Wołoszun – p.o. Dyrektora Szkoły